Search

Genres:
World music
Swedish folkmusic
Classical
Jazz
Spiritual

Settings:
6-stämmig kanon, ATB ostinato
A-solo+SATB
SA
SAB
SAT
SAT(B)
SATB
SATB (SSSAAATTTB)
SATB + descant
SATB + Soprano solo
SATB + Tenor solo
SATB, SSA, SAT
SATB+ solo
SATB+ Treble
SATB+desc
SATB+solo
SSA
SSAA+SSAT+SSAAB+SSATB
SSAATB
SSAATBB
SSAB
SSATB
SSATB + S-solo
S-solo + SATB
S-solo + SATB + Treble
S-solo+SSA
SSSAAATTBB

Languages:
-
Baluchi
English
English, Zulu
Latin
Swedish
Svenska
Xhosa, English
Zulu
Zulu, English
Zulu, German
Zulu, Swedish

Product name:

Details

Add to Cart

Fields

Name: Allt jag önskar

Description:
See below!

Price: 32

VAT-Price: 40

PDF: Allt jag önskar A-solo+SATB.pdf

Setting: A-solo+SATB

Language: Swedish

Theme: Kvintessens!

This product currently belongs to the following genres:

Associated media:

Created by:

Lyrics:


Allt jag önskar

                      
Till Jennifer

Som droppen på vitfågelns vinge,
som daggen i daggkåpans krus,
som regnbågens spann över himlen
vill jag spegla all din kärleks ljus.
 
Som ropen från tusende tranor,
som trösten från trädgårdens trast,
som stjärnor i skimrande banor
vill jag sjunga om din kärleks kraft.
 
Allt jag önskar
är att du ska alltid minnas mig 
som den som älskar dig.
I mitt hjärta
kommer jag att alltid bära dig 
som den som älskar mig.
 
Som trädet som brutits av vinden,
som himlen vid aftonens brand,
som avskedets smekning på kinden
vill jag vila i din kärleks hand.
 
Som båten på havet det djupa,
som barnet vid moderns bröst,
som måsen på vingens kupa
vill jag bäras av din tro,
vill jag näras av mitt hopp,            
vill jag vara i vår kärlek.
 
Vill jag bäras av din tro,
vill jag näras av mitt hopp,            
vill jag vara i vår kärlek.
 
Allt jag önskar
är att du ska alltid minnas mig 
som den som älskar dig.
I mitt hjärta
kommer jag att alltid bära dig 
som den som älskar mig,
 
älskar mig, älskar dig,
älskar dig.

Text: Anders Nyberg
(c) Peace of Music 2009

An English literal translation:

Like the drop on the wing of the white bird
Like the dew in the cup of the lady's mantle
Like the rainbow's arch across the sky
I want to mirror all the light of your love 

Like the cries from thousands of cranes
Like the comfort from the thrush of the garden
Like stars in shimmering orbits
I want to sing about the power of your love
 
All I wish for 
is that you will always remember me
as the one who loves you
In my heart 
I will always carry you 
as the one who loves me

Like the tree which has been broken by the wind
LIke the sky at the evening's fire 
Like the caress of farewell on the cheek
I want to rest in the hand of your love

Like the boat on the deep sea
Like the child at her mother's breast
Like the gull on the cup of its wing
I will be carried by your faith
I will be nourished by my hope
I will be in our love

I will be carried by your faith
I will be nourished by my hope
I will be in our love

All I wish for 
is that you will always remember me
as the one who loves you
In my heart 
I will always carry you 
as the one who loves me

loves me, loves you
loves you.

(c) Copyright 2009, Peace of Music Publishing ABBuy the full score here:
Buy the CD 
Buy a MP3 
Rehearse the song with Scorx here:


Listen to a recording here;Watch a performance here:

Back to List